Založit webové stránky nebo eShop

servicegrove.cz

Veřejné osvětlení

 

                                  

                                             

 

                                         VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

 

 

                    V současné době jsme správci cca. 8620 světelných bodů a 56 RVO

 

nabízíme obcím České republiky tyto své služby zaměřené na správu a údržbu, pasportizace, dosažení maximálních úspor a modernizaci veřejného osvětlení:

 

 

Správa a údržba veřejného osvětlení

zajišťujeme pravidelnou opravu a údržbu osvětlení, nabízíme i pohotovostní výjezdy 24 hodin deně

 

Pasportizace

je zmapování současného stavu, detailní popis stávajícího zařízení, svítidel a rozvaděčů, schéma

jištění, zapojení a zákres polohy svítidel do katastrální mapy. Výstupem této činnosti je soupis -

pasport v tištěné i elektronické podobě sloužící jako manuál veřejného osvětlení pro vlastníka i provozovatele.

Pozn. Vést evidenci a pořídit polohopisný zákres sítí technické infrastruktury ukládá obcím m.j. 183/2006 Sb, §161 (stav.zákon)

 

 

Audit veřejného osvětlení

energetický audit veřejného osvětlení se zaměřuje na analýzu spotřeby elektrické energie Vaší soustavy v.o.

kalkuluje přímě energetické úspory při možné rekonstrukci a predikuje nezbytné náklady do soustavy

v blízkém horizontu do 5 let

 

Rekonstrukce

 Naše společnost zpracovává na základě dostupného pasportu nebo vlastního šetření návrh kompletní

rekonstrukce / obnovy stávající soustavy veřejného osvětlení, která znamená:

-rekonstrukci všech slabých míst v.o.

-úsporu elektrické energie a nákladů na údržbu

-unifikaci svítidel - sjednocení vzhledu v.o. snížení množství používaných typů

-optimalizaci rozvaděčů - adekvátní počet odběrných míst, snížení stálých plateb

-rozšíření stávajícího v.o. - osvětlení přechodů pro chodce, památek, vánoční osvětlení.....

-inteligentní řízení v.o. - monitoring provozních stavů, dálkové ovládání, noční úsporný provoz....

-výstavba nového osvětlení

 

 

Nabízíme Vám i financování rekonstrukce a splácení po celou dobu smluvního vztahu

 

 

 

                                                   ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

 

  - energetika NN, VN, přípojky, revize

  - provádíme elektromontáže na rozvodné síti, vybudování el. přípojek, změny sazby, práce pod napětím

  - průmyslová a bytová instalace

  - pravidelné revize

  - správa, údržba a výstavba dopravních kamer, světelné signalizace a radarových značek

  - optické a datové rozvody

 

 

 

 

 

TOPlist